Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 12 056 990 Kč
Upravený rozpočet 12 331 410 Kč
Skutečnost 10 820 196 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2016

Náklady

12 056 990 Kč schválený rozpočet
12 331 410 Kč Upravený rozpočet
11 143 896 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
12 331 410 Kč
hlavní činnost: 12 253 410 Kč
doplňková činnost: 78 000 Kč
Stav ke dni 30.11.2016
Provozní bilance:
413 260 Kč
Upravený rozpočet - náklady
12 331 410 Kč
hlavní činnost: 12 327 910 Kč
doplňková činnost: 3 500 Kč
Skutečné výnosy:
10 820 196 Kč (ke dni 30.11.2016)
Aktuální hospodaření:
-323 700 Kč
Skutečné náklady:
11 143 896 Kč (ke dni 30.11.2016)