Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 16 418 400 Kč
Upravený rozpočet 16 533 946 Kč
Skutečnost 4 023 902 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.03.2018

Náklady

16 418 400 Kč schválený rozpočet
16 533 946 Kč Upravený rozpočet
3 684 616 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
16 533 946 Kč
hlavní činnost: 16 302 946 Kč
doplňková činnost: 231 000 Kč
Stav ke dni 19.02.2018
Provozní bilance:
-2 000 Kč
Upravený rozpočet - náklady
16 533 946 Kč
hlavní činnost: 16 479 146 Kč
doplňková činnost: 54 800 Kč
Skutečné výnosy:
4 023 902 Kč (ke dni 31.03.2018)
Aktuální hospodaření:
339 286 Kč
Skutečné náklady:
3 684 616 Kč (ke dni 31.03.2018)