Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2022

Výnosy

schválený rozpočet 21 652 900 Kč
Upravený rozpočet 21 680 906 Kč
Skutečnost 9 876 609 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2022

Náklady

21 652 900 Kč schválený rozpočet
21 680 906 Kč Upravený rozpočet
10 647 196 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
21 680 906 Kč
hlavní činnost: 21 381 906 Kč
doplňková činnost: 299 000 Kč
Stav ke dni 16.05.2022
Provozní bilance:
-42 400 Kč
Upravený rozpočet - náklady
21 680 906 Kč
hlavní činnost: 21 411 506 Kč
doplňková činnost: 269 400 Kč
Skutečné výnosy:
9 876 609 Kč (ke dni 30.06.2022)
Aktuální hospodaření:
-770 587 Kč
Skutečné náklady:
10 647 196 Kč (ke dni 30.06.2022)