Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2022

Výnosy

schválený rozpočet 21 652 900 Kč
Upravený rozpočet 22 379 597 Kč
Skutečnost 20 034 153 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2022

Náklady

21 652 900 Kč schválený rozpočet
22 379 597 Kč Upravený rozpočet
20 253 597 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
22 379 597 Kč
hlavní činnost: 22 080 597 Kč
doplňková činnost: 299 000 Kč
Stav ke dni 22.09.2022
Provozní bilance:
-42 400 Kč
Upravený rozpočet - náklady
22 379 597 Kč
hlavní činnost: 22 110 197 Kč
doplňková činnost: 269 400 Kč
Skutečné výnosy:
20 034 153 Kč (ke dni 30.11.2022)
Aktuální hospodaření:
-219 444 Kč
Skutečné náklady:
20 253 597 Kč (ke dni 30.11.2022)