Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2017

Výnosy

schválený rozpočet 13 065 070 Kč
Upravený rozpočet 13 095 756 Kč
Skutečnost 9 957 202 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2017

Náklady

13 065 070 Kč schválený rozpočet
13 095 756 Kč Upravený rozpočet
9 751 064 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
13 095 756 Kč
hlavní činnost: 13 017 756 Kč
doplňková činnost: 78 000 Kč
Stav ke dni 22.05.2017
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
13 095 756 Kč
hlavní činnost: 13 091 556 Kč
doplňková činnost: 4 200 Kč
Skutečné výnosy:
9 957 202 Kč (ke dni 30.09.2017)
Aktuální hospodaření:
206 138 Kč
Skutečné náklady:
9 751 064 Kč (ke dni 30.09.2017)