Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2023

Výnosy

schválený rozpočet 23 206 800 Kč
Upravený rozpočet 23 206 800 Kč
Skutečnost 16 499 862 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2023

Náklady

23 206 800 Kč schválený rozpočet
23 206 800 Kč Upravený rozpočet
16 249 442 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
23 206 800 Kč
hlavní činnost: 22 907 800 Kč
doplňková činnost: 299 000 Kč
Stav ke dni 01.01.2023
Provozní bilance:
-42 400 Kč
Upravený rozpočet - náklady
23 206 800 Kč
hlavní činnost: 22 925 700 Kč
doplňková činnost: 281 100 Kč
Skutečné výnosy:
16 499 862 Kč (ke dni 30.09.2023)
Aktuální hospodaření:
250 420 Kč
Skutečné náklady:
16 249 442 Kč (ke dni 30.09.2023)