Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2020

Výnosy

schválený rozpočet 19 075 900 Kč
Upravený rozpočet 19 601 175 Kč
Skutečnost 9 729 634 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2020

Náklady

19 075 900 Kč schválený rozpočet
19 601 175 Kč Upravený rozpočet
9 111 630 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
19 601 175 Kč
hlavní činnost: 19 336 095 Kč
doplňková činnost: 265 080 Kč
Stav ke dni 30.06.2020
Provozní bilance:
-39 474 Kč
Upravený rozpočet - náklady
19 601 175 Kč
hlavní činnost: 19 378 475 Kč
doplňková činnost: 222 700 Kč
Skutečné výnosy:
9 729 634 Kč (ke dni 30.06.2020)
Aktuální hospodaření:
618 004 Kč
Skutečné náklady:
9 111 630 Kč (ke dni 30.06.2020)