Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2019

Výnosy

schválený rozpočet 17 706 100 Kč
Upravený rozpočet 17 987 002 Kč
Skutečnost 9 030 535 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2019

Náklady

17 706 100 Kč schválený rozpočet
17 987 002 Kč Upravený rozpočet
8 537 661 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
17 987 002 Kč
hlavní činnost: 17 749 002 Kč
doplňková činnost: 238 000 Kč
Stav ke dni 30.06.2019
Provozní bilance:
-5 000 Kč
Upravený rozpočet - náklady
17 987 002 Kč
hlavní činnost: 17 755 802 Kč
doplňková činnost: 231 200 Kč
Skutečné výnosy:
9 030 535 Kč (ke dni 30.06.2019)
Aktuální hospodaření:
492 875 Kč
Skutečné náklady:
8 537 661 Kč (ke dni 30.06.2019)