Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2021

Výnosy

schválený rozpočet 19 784 600 Kč
Upravený rozpočet 21 668 538 Kč
Skutečnost 10 086 637 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2021

Náklady

19 784 600 Kč schválený rozpočet
21 668 538 Kč Upravený rozpočet
11 392 164 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
21 668 538 Kč
hlavní činnost: 21 386 738 Kč
doplňková činnost: 281 800 Kč
Stav ke dni 30.06.2021
Provozní bilance:
-41 464 Kč
Upravený rozpočet - náklady
21 668 538 Kč
hlavní činnost: 21 405 088 Kč
doplňková činnost: 263 450 Kč
Skutečné výnosy:
10 086 637 Kč (ke dni 30.06.2021)
Aktuální hospodaření:
-1 305 527 Kč
Skutečné náklady:
11 392 164 Kč (ke dni 30.06.2021)