Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 16 418 400 Kč
Upravený rozpočet 16 483 529 Kč
Skutečnost 11 885 198 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2018

Náklady

16 418 400 Kč schválený rozpočet
16 483 529 Kč Upravený rozpočet
11 957 621 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
16 483 529 Kč
hlavní činnost: 16 252 529 Kč
doplňková činnost: 231 000 Kč
Stav ke dni 31.07.2018
Provozní bilance:
-42 000 Kč
Upravený rozpočet - náklady
16 483 529 Kč
hlavní činnost: 16 260 429 Kč
doplňková činnost: 223 100 Kč
Skutečné výnosy:
11 885 198 Kč (ke dni 30.09.2018)
Aktuální hospodaření:
-72 423 Kč
Skutečné náklady:
11 957 621 Kč (ke dni 30.09.2018)