Nové Město na Moravě - rozpočet Novoměstské sociální služby

Rozpočet 2016

Výnosy

schválený rozpočet 12 056 990 Kč
Upravený rozpočet 12 638 910 Kč
Skutečnost 12 511 641 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2016

Náklady

12 056 990 Kč schválený rozpočet
12 638 910 Kč Upravený rozpočet
12 482 537 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 37 366 Kč
2011: 87 866 Kč
2010: 144 293 Kč
2009: 156 301 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
12 638 910 Kč
hlavní činnost: 12 560 910 Kč
doplňková činnost: 78 000 Kč
Stav ke dni 06.12.2016
Provozní bilance:
413 260 Kč
Upravený rozpočet - náklady
12 638 910 Kč
hlavní činnost: 12 635 410 Kč
doplňková činnost: 3 500 Kč
Skutečné výnosy:
12 511 641 Kč (ke dni 31.12.2016)
Aktuální hospodaření:
29 104 Kč
Skutečné náklady:
12 482 537 Kč (ke dni 31.12.2016)